ReadyPlanet.com
dot dot
bulletศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ทุจริตการรับจำนำข้าวฯ
สถานะการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
e-cop
ภ.จว.ลำปาง
ตร.ภาค 5
สำนักงานตำวจแห่งชาติ
กองสานิเทศ
กองการสอบ
GC
จังหวัดลำปาง
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
dot
dot
bulletสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง
bulletสถานีตำรวจภูธรบ้านเอื้อม
bulletสถานีตำรวจภูธรทุ่งฝาย
bulletสถานีตำรวจภูธรบ้านเสด็จ
bulletสถานีตำรวจภูธรแม่ทะ
bulletสถานีตำรวจภูธรสบปราบ
bulletสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร
bulletสถานีตำรวจภูธรเมืองยาว
bulletสถานีตำรวจภูธรเถิน
bulletสถานีตำรวจภูธรเวียงมอก
bulletสถานีตำรวจภูธรแม่พริก
bulletสถานีตำรวจภูธรงาว
bulletสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม
bulletสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ
bulletสถานีตำรวจภูธรร่องเคาะ
bulletสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม
bulletสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ
bulletสถานีตำรวจภูธรเมืองปาน
bulletสถานีตำรวจภูธรแจ้ซ้อน
bulletประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต


ข้อมูลหมายจับทั่วประเทศ


วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

        วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์     

- สถานีตำรวจภูธรเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร

อำนวยความยุติธรรมให้การบริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม

อย่างมีมาตราฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน

พันธกิจ

- 1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรม วงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ

- 2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร

- 3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา

- 4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม

- 5. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

- 6. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วม

ในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

ศูนย์สารสนเทศสถานีตำรวจภูธรเกาะคา
  เลขที่ 575 หมู่ที่ 2   ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา
จังหวัดลำปาง     รหัสไปรษณีย์ 52130
เบอร์โทร   054-281501     แฟกซ์   054-284833
อีเมล : kokha_pol@hotmail.com
เว็บไซต์ : www. kokhapolice.com